Tòa Giám mục Hà Tĩnh: Thông báo về thánh lễ chuyển giao sứ vụ

Tòa Giám mục Hà Tĩnh: Thông báo về thánh lễ chuyển giao sứ vụ

06/04/2021
Tòa Giám mục Hà Tĩnh: 
Thông báo về Thánh lễ Kết thúc sứ vụ Giám mục Chính tòa của
Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp 
Khai mạc sứ vụ Giám quản Tông tòa của
Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn
Thiệp mời tham dự Thánh lễ 
Nguồn: W.HĐGMVN
Liêm Đình