VÈ Kinh Thánh- Phần 1

VÈ KINH THÁNH
∼∼◊∼∼

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè Kinh Thánh
Công giáo đồng thanh
Muôn người cùng học
Mời bạn cùng đọc
Bảy ba tên sách
Thứ tự kiểu cách

                                                             Tôi mách bạn hay

Trang đầu tiên này

Là “Sáng Thế Kí”

Rồi “Xuất Hành” đi

“Lê Vi”, “Dân Số”

Tới “Đệ Nhị Luật”

 Gộp thành Ngũ Thư   

  Tiếp theo “Giô-suê”
“Thủ Lãnh” liền kề
Về đến sách “Rút”
Hai “Sa-mu-el”
 “Vua”, “Vua” hai quyển

                                                              Qua “Sử Biên Niên”

  “Ét-ra” tiếp đến

Là “Nơ-khe-mit”

Chuyện ông Tô-bít

Sách “ Tô-bi-a”

Hai nữ hùng ca

                                                             “Ét-te” “Giu-đich”

 Có ai từng thích
Sách “Ma-ca-bê”
Tấm gương khỏi chê
Ở trong sách “Gióp”

                                                                 Văn chương tích góp

“Thánh Vịnh” “Châm Ngôn”

Lời bậc tinh khôn

 “Giảng Viên” có đó

“Diễm Ca” nho nhỏ

                                                               Tài trí “Khôn Ngoan”

                                                              “Huấn Ca” vẹn toàn

  Phần các ngôn sứ
Có “I-sai-a”
“Giê-rê-mi-a”
“Ai-ca”, “Ba-rúc”
Lưu đày kì mục
       “Ê-giê-ki-el”             

Tới “Đa-ni-el”
“Hô-sê”, “A-mốt”
Kiên trì đọc nốt
 “Ô-va- đi-a”   

             (…..còn tiếp)

  NQ Diễm Kiều