Vườn hoa Học Viện

VƯỜN HOA HỌC VIỆN

Học viện Hai Tám bông hoa
Đua nhau tươi nở cả nhà thơm hương.
Trinh Ly Lan Yến Hằng Trang
Kiều An Nghi Cẩm Hà Hoàng Ngọc Hân.

Hua Thư Liên Phượng Mãi Hương
Lý Huyền Nhi Huệ Nhi Vương Thoa Hà.
Chị em học viện thiết tha
Dâng mình cho Chúa chan hòa yêu thương.

Cùng nhau tiến bước lên đường
Hiến dâng phục vụ muôn phương đang chờ.
Học viện năm lớp hợp thành
Nguyễn Ngân-Lê Phụng-Quỳnh-Thành-Đình Viên.
                                                                       (M. ĐV. Hiền)