Ý Cầu Nguyện Tháng 11.2021

THÁNG 11.2021

Ý truyền giáo  

Cầu cho những người đang bị trầm cảm:
Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức có thể tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng, giúp họ mở lòng hướng đến sự sống.

Intention for evangelization – People Who Suffer from Depression
We pray that people who suffer from depression or burn-out will find support and a light that opens them up to life.

Lịch trong tuần Hội Dòng
 Tháng 11- cầu cho các Đẳng linh hồn

Ngày 31.10 Chúa nhật 31 TN B Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận: Họ đạo Bãi Giá, Khánh Minh và Cồn Mỹ Phước Mc 12,28b-34
Ngày 1.11 Thứ Hai Lễ trọng Các Thánh Nam Nữ
Lễ giỗ linh hồn Anna (1979) – Mẹ chị M.Donatienne Vũ thị Hiến
Lễ giỗ linh hồn Phêrô – Cha chị M. Isidore Võ thị Ngọc Anh
Mt 5, 1-12a
Ngày 2.11 Thứ Ba Cầu cho các tín hữu đã qua đời Ga 6, 37-40
Ngày 3.11 Thứ Tư Thánh Martinô Porét, tu sĩ Lc 14, 25-33
Ngày 4.11 Thứ Năm Lễ nhớ Thánh Carôlô Borrômêô, Giám mục Lc 15, 1-10
Ngày 5.11 Thứ Sáu ĐT Bổn mạng chị M. Bertille Nguyễn thị Hường Lc 16, 1-8
Ngày 5.11 Thứ Bảy ĐT Lc 16, 9-15

 

Ngày 7.11 Chúa nhật 32 TN B Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận: Họ đạo Tân Phú và Kinh Lý, Phanxicô ( Phụng Tường)
Bổn mạng lớp Hiếu Liêm
Lễ giỗ linh hồn G.Baotixita (2005) – Cha chị M. Nguyễn Xuyên Kim Sang
Mc 12, 38-44
Ngày 8.11 Thứ Hai Bổn mạng lớp Giang Ngân
Bổn mạng lớp Nguyễn Ngân
Lc 17, 1-6
Ngày 9.11 Thứ Ba Lễ kính Cung hiến Đền Thờ Latêranô
Lễ giỗ linh hồn Maria(2017) – Mẹ chị M. Nguyễn Khang Nguyễn thị Thúy Hằng
Lễ giỗ linh hồn Matta(2020) – Mẹ chị M. Rosa Nguyễn thị Bích Hồng
Ga 2, 13-22
Ngày 10.11 Thứ Tư Lễ nhớ Thánh  Lêô Cả, GH, TSHT Lc 17, 11-19
Ngày 11.11 Thứ Năm Lễ nhớ Thánh Martinô Thành Tours, Giám mục Lc 17, 20-25
Ngày 12.11 Thứ sáu Lễ nhớ Thánh Jôsaphat, Gm, Tử đạo Lc 17, 26-37
Ngày 13.11 Thứ Bảy Lc 18, 1-8

 

Ngày 14.11 Chúa nhật 33 TN B Kính trọng thể Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Ngày thế giới người nghèo
Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận: Họ đạo An Hòa, Thiết An và Trà Ban
Mc 13, 24-32
Ngày 15.11 Thứ Hai Lễ giỗ linh hồn Anna(2000) – Mẹ chị M. Lisa Nguyễn thị Ngượi Lc 18,35-43
Ngày 16.11 Thứ Ba Bổn mạng chị M. Gertrude Ngô thị Diện Lc 19, 1-10
Ngày 17.11 Thứ Tư Lễ nhớ Thánh Êlisabet Hungary
Bổn mạng chị M. Hilda Nguyễn thị Mỹ Dung
Bổn mạng chị M. Lisa Nguyễn thị Ngượi
Lc 19, 11-28
Ngày 18.11 Thứ Năm Cung hiến Thánh đường Phêrô và Phaolô Mt 14, 22-33
Ngày 19.11 Thứ Sáu Lc 19, 45-48
Ngày 20.11 Thứ Bảy Lc 20, 27-40

 

Ngày 21.11 Chúa nhật 34 TN B Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Bổn mạng cộng đoàn Tiền Tập và tập Viện
Lễ giỗ linh hồn Phêrô và Anna(1994) – Cha mẹ chị M. Anna Lê thị Phi
Lễ giỗ linh hồn Lucia(2006) – Mẹ chị M. Ivonne Trịnh thị Hồng
Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận: Họ đạo Quản Long, Tòa Giám Mục và Sông Đốc
Ga 18, 33b-37
Ngày 22.11 Thứ Hai Lễ nhớ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo
Bổn mạng chị M. Alodia Đỗ thị Phú
:Lễ giỗ linh hồn Inê(2011) – Mẹ chị M. Nguyễn Xuyên Hồ Thị Kim Sang
Lc 21, 1-4
Ngày 23.11 Thứ Ba Lễ giỗ linh hồn Agata(1999) – Mẹ chị M. Louise Phạm thị Lành
Lễ giỗ linh hồn Simon(2000) – Cha chị M. Lilianne Nguyễn thị Kim Sua
Lc 21, 5-11
Ngày 24.11 Thứ Tư Lễ trọng Thánh Anrê Dũng Lạc, Linh mục và các bạn tử đạo, các Thánh Tử đạo Việt Nam Mt 10, 17-21
Lc 9, 23-26
Ngày 25.11 Thứ Năm Lc 21, 20-28
Ngày 26.11 Thứ Sáu Bổn mạng lớp Nguyễn Xuyên Lc 21, 29-33
Ngày 27.11 Thứ Bảy Lc21, 34-36
    HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2021