SINH NHẬT MẸ HIỀN

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng; Đức
Chúa ở cùng Bà.” (Lc 1, 28)

Mẹ Hiền cũng có ngày sinh,
Nằm trong kế hoạch chương trình của Cha.
Thế nên Mẹ được sinh ra,
Trên nơi dương thế như là phàm nhân.
Tuy nhiên Mẹ được đặc ân,
Chẳng vương nguyên tội xác thân tinh tuyền.
Trở nên Đền Thánh Hoàng Thiên,
Ngôi Hai Thiên Tử xuống trên cung lòng.
Cuộc đời của Mẹ trinh trong,
Chứa đầy ơn thánh, mênh mông biển tình.
Để rồi hiến trọn đời mình,
Phụng thờ Thiên Chúa nhiệt tình hăng say.
Giúp cho nhân thế đổi thay,
Trở nên hoàn thiện đẹp hay mọi đàng.
Mọi người đi đến Thiên Đàng,
Để cùng với Mẹ ngắm nhan Cha Lành.

Ngày 08/09/2022
Sưu tầm – Hai Tê Miệt Vườn