Giỗ 4 năm Chị M. Aurélia

GIỖ 4 NĂM CHỊ M. AURÉLIA               Bốn năm qua hội dòng vẫn nhớ chị Phút nguyện cầu luôn thầm thĩ nài van  Chúa thứ tha lòng thơ thới yên…

Nhớ về Chị.!!!

Nhớ về Chị.!!! Thấm thoát đã 4 năm. Nhớ về hình ảnh của một người chị cao niên. Chị là lớp đầu tiên của Hội Dòng. Sau thời gian dài…