Thập Giá

THẬP GIÁ

Đằng sau Thập Giá là yêu thương
Đằng sau Thập Giá là thiên đường
Là cả một biển trời ơn thiêng
Thưởng cho ai đi ngay đường.
Thế nhưng đằng sau Thập Giá
cũng là Canvê sỏi đá
dẫn con về với Cha
con đường nhiều vất vả
nên dễ vấp ngã
nhưng sau đường Thập Giá
lại là chốn vinh quang.

Phương Na