Khát

KHÁT

Ta khát
Khát nước, khát tình yêu
Dấm chua dâng lên
Tình yêu vẫn cạn
Nên  Ngài chẳng nguôi cơn khát
Trần gian quay cuồng như thác
Đam mê, hận thù điên loạn
Thờ ơ, vô cảm
Làm Chúa lại càng khát.

Phương Na