Anh em bảo Thầy là ai? (24.9.2021 – Thứ Sáu tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm