Không hiểu lời đó (25.9.2021 – Thứ Bảy tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm