Bước vào Mùa Vọng

BƯỚC VÀO MÙA VỌNG

Bước vào Mùa Vọng năm nay,
Ta mong được Chúa đổi thay cuộc đời.
Để rồi trở lại làm người,
Đúng theo tiêu chuẩn Chúa Trời dựng nên.
Bởi nhờ ta sống trung kiên,
Bằng đời hoán cải suốt trên đường trần.
Ngày đêm tích cực dấn thân,
Yêu thương phục vụ tha nhân thật tình.
Chính nhờ gặp Đấng Cứu Tinh,
Giê-su Đức Chúa giáng sinh làm người.
Và Ngài đem lại cho đời,
Tình thương sự sống Chúa Trời tặng ban.
Cuộc đời nhân thế hân hoan,
Mọi người được hưởng bình an mọi bề.
Cuối cùng tất cả được về,
Đến quê hằng sống tràn trề tình thương.

Chúa nhật I Mùa Vọng năm A – 27/11/2022
Sưu tầm – Hai Tê Miệt Vườn