Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10,21-24)

21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”. 23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”.

SUY NIỆM

Hôm nay, chúng ta cùng với Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha trong tâm tình của Mùa Vọng vừa mới bắt đầu. Chúng ta ngợi khen và chúc tụng Chúa vì Ngài đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn.

Thật hạnh phúc cho những ai có tâm hồn bé nhỏ, vì chỉ có đơn sơ nhỏ bé mới hiểu được mầu nhiệm Nước Trời. Chúa Giêsu đã tuyển chọn những người bé mọn để mặc khải mầu nhiệm lớn lao. Họ chính là các môn đệ khiêm tốn bước theo Chúa Giêsu. Chúng ta cũng được mời gọi trở thành những môn đệ của Chúa, nghĩa là trở nên những con người đơn sơ bé mọn, như chính Đức Giêsu cũng “bé mọn” ở giữa chúng ta, qua mầu nhiệm Giáng sinh và trong bí tích Thánh thể.

Hôm nay, mỗi người trong giáo xứ, trong gia đình chúng ta được mời gọi sống đơn sơ khiêm tốn với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Qua đó, chúng ta mới thực sự làm chứng cho niềm hy vọng, tin tưởng và yêu mến Chúa cho tất cả những người xung quanh. Có như thế, chúng ta sẽ luôn là những người sống trong ơn nghĩa Chúa. Vì quả thật, Thiên Chúa chẳng bỏ rơi những ai khiêm tốn cậy trông nơi Ngài.

Chúa Giêsu nói với các môn đệ là người có phúc, chúng ta là các môn đệ của Chúa, nên cũng là những người có phúc. Mỗi ngày, chúng ta quy tụ bên nhau để lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa. Chính Chúa đã khẳng định: “ Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe ”.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết sống tâm tình đơn sơ bé nhỏ để chúng con trở nên những người có phúc trong Nước Trời. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường