Cảm nghiệm Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến

CẢM NGHIỆM ĐỨC KHIẾT TỊNH THÁNH HIẾN

 

Một trong những điều làm nên đời sống thánh hiến của một tu sĩ dòng đó là ba lời khuyên Phúc Âm, và yếu tố quan trọng để người khác có thể nhận ra tu sĩ một cách rõ ràng nhất chính là đời sống độc thân vì Nước Trời, hay còn gọi là đức Khiết Tịnh Thánh hiến.

Khiết Tịnh ở đây không thể hiểu hạn hẹp là trinh khiết được, vì chúng ta thường nhìn nhận vấn đề theo một mặt và hay thực tế hóa đời sống Khiết Tịnh. Đời sống Khiết Tịnh không dừng lại ở mặt thể xác hay những vấn đề can thiệp của y khoa, nhưng nó còn được hiểu theo một nghĩa rộng hơn, đó là gìn giữ trái tim không bị phân chia và hiến dâng trọn vẹn con người mình cho Đức Kitô, để cùng với Người hân hoan phục vụ Nước Trời. Một trái tim không bị phân chia là một trái tim có thể quy hướng thực sự về Thiên Chúa, để không một thụ tạo nào có thể cản trở mối dây liên kết thiêng liêng của ta với Ngài.

Nhưng có một thực tại cho thấy rằng đa số những người sống đời thánh hiến đều bị tình cảm chi phối và khó có thể thoát ra, đặc biệt là ở người nữ. Phụ nữ là những người luôn để quả tim chi phối cảm xúc và dễ ngã lòng trước những lời mời gọi, không những với những người khác phái, nhưng ngay cả với những người cùng phái. Bởi vì khi đã không làm chủ được cảm xúc của bản thân thì dễ dẫn đến suy nghĩ lệch lạc và luôn tìm cho mình một chỗ dựa hay sự đồng cảm.

Không phải khi ham muốn những khoái cảm xác thịt mới lỗi đức Khiết Tịnh, nhưng ngay cả khi ta đi tìm chiếm hữu một người nào đó là lỗi đức Khiết Tịnh rồi. Bởi nếu Thiên Chúa là đối tượng duy nhất trong ta thì ta không cần phải đi tìm những điều đó, và khi nào ta còn đi tìm là lúc đó quả tim của ta chưa thật sự hiến trọn cho Thiên Chúa. Và để hướng quả tim của mình cho Thiên Chúa, ta nên khiêm nhường nhìn nhận những gì đã và đang diễn ra trong con người chúng ta. Ai cũng có một quả tim bằng thịt để yêu thương và không ai cấm ta yêu cả, nhưng yêu như thế nào cho phải, cho đúng mới là điều khó, đặc biệt ta phải cầu nguyện xin Thiên Chúa thêm sức mạnh và nâng đỡ, vì không có ơn Chúa ta chẳng thể làm gì được.

Và một yếu tố quan trọng không kém để bảo toàn đức Khiết Tịnh, đó là nên cởi mở với chị em trong cộng đoàn và các chị đồng hành, vì sự giấu giếm luôn dẫn ta đến những ý hướng sai lệch. Nếu không thể cởi mở được với chị em thì nên nói với người mà ta tin tưởng và có khả năng giúp được mình. Nên đề ra cho mình kỷ luật bản thân, đồng thời tôn trọng kỷ luật chung, để ta có thể tạo thành thói quen tốt. Đời sống khổ chế cũng góp phần củng cố đức Khiết Tịnh, vì khi ta không có tinh thần khổ chế thì khó có thể làm chủ bản thân, và phải thận trọng cân nhắc khi tham khảo tài liệu, đặc biệt là phương tiện truyền thông.

Vậy đức Khiết Tịnh là một trong những điều quan trọng của đời sống người tu sĩ, bởi vì ta sống đời thánh hiến để tìm đến một tình yêu lớn lao hơn cả. Nếu chỉ để quả tim dừng lại ở những tình cảm nhỏ bé, giới hạn thì ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được Thiên Chúa cao cả của tình yêu.

Như vậy, đức Khiết Tịnh thánh hiến là một giá trị tích cực, mở rộng trái tim đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, yêu thương mọi người, làm tăng trưởng sự sống nơi bản thân và tha nhân, theo gương Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm. Đức Khiết Tịnh thánh hiến cũng biểu hiện cách trực tiếp và sâu sắc giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh, đồng thời tiên báo đời sống vị lai của nhân loại mới.

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Danh Thị Mỹ Tuyền

Tập sinh năm II