Cầu Nguyện Trước Thánh Thể Theo Tin Mừng CN X TN Năm B

Một Của Lễ Tuyệt Vời

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con nhìn và suy đi nghĩ lại về việc Chúa hiến thân mình chịu chết trên thập giá vì chúng con qua các môn đệ trong bữa Tiệc Ly mà Chúa đã dọn sẵn “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?”, chúng con không thể nào hiểu được tại sao Chúa lại làm như thế khi chúng con chẳng là gì đối với Chúa! Chúng con đã tìm đủ mọi cách để lý giải hành động này, và cuối cùng chỉ có thể sáng tỏ khi được nhìn dưới khía cạnh tình yêu như chính Chúa đã nhấn mạnh “không có tình yêu nào cao quý cho bằng chết vì người mình yêu và khi yêu thì yêu cho đến cùng!” vì, “Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người.” Và tình yêu này được thể hiện cho dù người đó chẳng xứng đáng một chút nào, điển hình như tông đồ Giuđa là người bán Chúa mà Chúa đã cảnh cáo trước đó; ngay cả đối với Phêrô, kẻ chối Chúa tới những 3 lần, người sau này trở thành vị lãnh đạo Giáo Hội khi Chúa về trời; các tông đồ khác cũng thế ngoại trừ Gioan; hay là đối với Phaolô, người một thời hăng say lùng bắt những người tin theo Chúa lại trở thành người đắc lực loan báo Tin Mừng cho dân ngoại.

    Một tình yêu dâng hiến trọn vẹn đã phủ lấp mọi sự “Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.” Chính vì vậy, Chúa đã chinh phục được ông Giakêu và ông Matthêu người thu thuế mà dân Do thái đã khinh miệt, loại bỏ, ngoài ra Chúa còn khuất phục cả ma quỷ khi Ngài ở trong sa mạc ăn chay 40 đêm ngày, cũng như chiến thắng vẻ vang trước những âm mưu thâm độc mà ma quỷ gieo vào lòng các luật sĩ, thượng tế cùng đám dân Do Thái khi họ đòi giết Chúa cho bằng được và giết bằng cách treo trên thập giá nơi đồi cao một cách không còn sự nhục nhã nào bằng! Ngay cả khi với tấm bảng treo trên đầu Chúa nơi thập giá “Đây là vua dân Do Thái!”

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tất cả mọi sự con người nói chung và dân Do thái nói riêng dành cho Chúa, không còn gì để nói, để diễn tả sự tận cùng của sự thâm độc mà con người nghĩ ra và áp đặt vào Chúa. Nhưng, họ đâu có ngờ, chính tình yêu hiến dâng của Chúa đã đánh bại tất cả, ngay cả sự chết cũng còn bị khuất phục huống hồ là những sự kiện khác! Như Chúa đã quả quyết “Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa

    Nhìn vào và đón nhận “Mình và Máu Chúa” sẽ giúp cho chúng con được củng cố trong niềm tin để rồi chúng con trọn một niềm trông cậy và phó thác, vì cho dù trên thế gian này có nham hiểm tới đâu cũng không có gì hơn thập giá mà ngày xưa người ta dành cho Chúa. Như vậy, chính tình yêu sẽ hóa giải mọi sự, để rồi ngoại trừ Giuda là đánh mất niềm tin, còn lại như Phêrô và các tông đồ khác sau khi đã ăn năn thống hối được sống trong ân sủng Chúa ban nơi Thánh Thể và các ngài đã ra đi mạnh mẽ loan báo Tin Mừng cho mọi người. Không chỉ các tông đồ ngày xưa, mà tiếp theo đó cho đến ngày hôm nay vẫn còn có rất nhiều người được diễm phúc sống trong nguồn tình yêu Chúa tặng ban ấy để rồi họ hăng say đem tình yêu đó đến cho mọi người, mà một cách nào đó họ cảm nhận được không có gì hơn nữa, kể cả những thứ mà con người ngày hôm nay đang mải mê tìm kiếm: Tiền tài, danh vọng và dục tình!

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi linh mục đọc lời truyền phép, chúng con nhận ra như chính Chúa đang nói với chúng con “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người” như là Chúa trao ban tình yêu và mời gọi bước theo Chúa. Chúng con vui thật là vui vì được Chúa đoái thương nhìn đến, nhưng lạy Chúa khi xét lại chính bản thân thì chúng con thấy chỉ được giây phút đó, để rồi sau đó khi đi vào trong cuộc sống chúng con quên hết mọi sự mà chỉ biết sống cho riêng mình, cũng tham lam, độc đoán, ích kỷ, kiêu ngạo, tự mãn, coi khinh…

   Nhìn vào sự hiến thân của Chúa và nhìn vào gương của biết bao người đi theo Chúa, nhìn vào sự theo Chúa của con bấy lâu nay mà thấy hổ thẹn quá chừng! Sở dĩ có điều này vì con thiếu quyết tâm, nhất là khi không nhìn ra được tình thương Chúa trao ban ngoài thánh lễ còn chất chứa đầy trong cuộc sống nơi mọi người, mọi hoàn cảnh. Trong ngày Giáo Hội tôn vinh tình yêu Chúa trong bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con trong ơn Chúa Thánh Thần luôn mạnh mẽ, can đảm bước theo Chúa đến cùng trong mọi hoàn cảnh, khi chính chúng con đã cảm nhận được tình yêu Chúa tặng ban tràn trề trong cuộc sống này chúng con cũng can đảm mạnh mẽ nói như Chúa đã nói “Đây mình tôi trao ban cho anh chị em…” vì giờ đây Chúa đã trở nên một với chúng con cũng như chính Chúa là lẽ sống duy nhất của cuộc đời chúng con.

Thiên Quang sss

M. Nguyễn Quỳnh Ái Hua ( Sưu Tầm)