Dẫn lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna, Bổn Mạng chị M. Anna Lê Thị Phi và Lớp Phú Yên

DẪN LỄ THÁNH GIOAKIM & THÁNH ANNA

 Bổn mạng Chị M. Anna Lê Thị Phi

& Lớp Phú Yên

26/07/2021

 Chị em thân mến!

         Hôm nay, Giáo Hội hoàn vũ hân hoan mừng kính hai Thánh GioaKim và Thánh Anna – song thân Đức Maria, Chị Anna Lê Thị Phi đã chọn Thánh Anna làm vị Thánh Quan Thầy của mình. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Chị Anna được hồn an xác mạnh, được Chúa thương chúc lành và ban bình an cho Chị, hầu chị luôn sống đẹp lòng Chúa mọi ngày trong kinh nguyện, hy sinh và sự hiện diện của chị giữa cộng đoàn như một dấu chỉ tình yêu của Chúa cùng là sự nâng đỡ tinh thần cho thế hệ đi sau.

        Hôm nay cũng là Bổn mạng các em Tập sinh lớp Phú Yên. Trong niềm vui chung, chúng ta cũng xin Chúa thương chúc lành cho các em trên những chặng đường đầu tiên của hành trình dâng hiến. xin cho các em biết theo gương vị thánh tử đạo Anrê Phú Yên, quan thầy của mình, được luôn can đảm làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống thường ngày bằng đời sống đức tin mạnh mẽ, bác ái, yêu thương, hy sinh phục vụ trong âm thầm khiêm tốn hầu trở nên muối men giữa lòng đời và là kho tàng thánh thiêng của Hội Dòng.

        Với tất cả những tâm tình trên, chúng ta cùng hiệp với hy tế cứu độ của Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha trong thánh lễ hôm nay.

                                                                                        M. HL Thùy