Dẫn lễ cầu hồn mẫu 2

DẪN LỄ CẦU HỒN 2

 

  Chị em thân mến,

    Cuộc đời là một hành trình đi về vĩnh cửu và cái chết như là một sự chấm dứt cuộc hành trình, như là một chiếc cầu giúp con người bước sang cuộc sống vĩnh hằng.

Linh hồn…… đã ra đi để bước vào cuộc sống vĩnh hằng. Tuy nhiên là con người ai cũng có những lỗi lầm, yếu đuối, nhưng chúng ta vẫn tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa.

    Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng nguyện xin Thiên Chúa mở rộng bàn tay yêu thương, tha xóa mọi lỗi lầm,thiếu sót..đón nhận linh hồn…..mau về diện kiến tôn nhan Chúa, trong vinh quang thiên đàng, và được hợp hoan cùng với Triều Thần thánh tán dương tình thương vô biên của Chúa đến muôn đời.

    Giờ đây, trong niềm tin tưởng cậy trông, chúng ta cùng tiến dâng lên Thiên Chúa Cha hy lễ tạ ơn của Đức Kitô, nguồn ơn cứu độ cho muôn người.

Ngân Hạ ( Sưu tầm)