Thơ: Mầu Nhiệm Mân Côi – Vân Hiền


Chuỗi Mân côi đoàn con dâng kính Mẹ
Mầu nhiệm vui xen kẽ hạt kính mừng
Với lời kinh cùng cất tiếng không ngừng
Được lập lại năm mươi lần liên lỉ
Nhìn ngắm Mẹ gương khiêm nhường bác ái
Sống khó nghèo vâng phục mãi tín trung
Giữ nghĩa ân đến hơi thở cuối cùng
Lòng gắn bó Đấng muôn trùng cao cả
Thiên Thần đến truyền tin cho Đức Mẹ
Hiểu ý rồi Mẹ thưa khẽ xin vâng
Dạy cho con khiêm tốn biết bao lần
Đời dâng hiến là ân cần đón nhận
Thăm chị họ đường dài sao nghiệt ngã
Quyết lên đường vội vã có lo chi
Dẫu xa xôi tiến bước chẳng ngại gì
Theo gương Mẹ thực thi tình bác ái
Mẹ sinh Chúa giữa đêm đông lạnh giá
Tuyết phủ đầy nơi hang đá đồng hoang
Dạy cho con biết từ khước vinh sang
Tìm thanh thoát sẵn sàng yêu nghèo khó
Mẹ dâng Chúa nơi đền thờ cung kính
Như gia đình giữ đúng luật truyền ban
Dạy cho con gạt bỏ ý riêng mình
Tìm thánh ý tập vâng lời chịu lụy
Mẹ tìm Chúa lạc đường về dịp lễ
Nơi đền thờ ở Giê-ru-sa-lem
Dạy cho con giữ Chúa ở ngay bên
Trọn ân nghĩa với tình con yêu mến.

03.10.2021
Vân Hiền