Điểm hẹn 5 & 6: Thánh Lễ và Thánh Giá

ĐIỂM HẸN 5: THÁNH LỄ – HIẾN TẾ

Tham dự Thánh lễ hằng ngày
Thánh lễ duy nhất tràn đầy ơn thiêng
Như là Thánh lễ đầu tiên
Cũng là Thánh lễ cuối cùng con dâng
Thánh lễ cao quý vô ngần
Niềm vui Cứu độ hồng ân cao vời
Điểm hẹn HIẾN TẾ gọi mời
Hiệp thông bàn tiệc trên trời phúc thay.

Ăn Thịt và uống Máu Thầy
Ở trong Thầy mãi tràn đầy ơn thiêng
Chỉ một tấm bánh linh thiêng
Cùng nhau chia sẻ bình yên mọi nhà
Thánh lễ ca ngợi Chúa Cha
Tri ân cảm tạ món quà hồng ân
Cầu cho tín hữu xa gần
Qua đời, còn sống vô ngần ân ban

Hiệp thông trên khắp trần gian
Bàn tiệc Thánh Thể muôn vàn phúc vinh
Ở TRONG hạnh phúc an bình
Của lễ hiến tế cuộc tình trao dâng
Quà tặng Thánh Thể hồng ân
Cho con tận hưởng vô ngần ơn thiêng
Ở TRONG Thánh Thể bình yên
Niềm vui hạnh phúc ơn thiêng cao vời
Hằng ngày Thánh lễ Chúa mời
Con năng tham dự một đời kính tin.

 

ĐIỂM HẸN 6: THÁNH GIÁ – YÊU ĐẾN CÙNG

Thánh Giá điểm hẹn Tình Yêu
Tình yêu tự huỷ Người yêu đến cùng
Quỳ trước Thánh Giá khiêm cung
Tình yêu Thánh Giá khoan dung nhân lành
Tình con cát bụi mong manh
Tình Cha rộng lớn luôn dành yêu con
Xin được trung tín sắt son
Tự nguyện dâng hiến con còn chờ chi
Nhìn lên Thánh Giá ước gì
Đóng đinh xác thịt thực thi ý Ngài
Con đường theo Chúa còn dài
Truân chuyên gian khó xin Ngài đỡ nâng

Tình yêu Thánh Giá hồng ân
Giêsu tự nguyện hiến thân cứu đời
Mầu nhiệm Thánh Giá cao vời
Yêu con bằng chính cuộc đời hy sinh
Yêu con Chúa chọn hiến mình
Chấp nhận đau khổ lặng thinh nguyện cầu
Tình yêu Thánh Giá nhiệm mầu
Mối tình tự hiến cho dầu thương đau
Roi đòn khổ nhục biết bao
Đóng đinh thập giá hiến trao cho đời
Nhìn lên Thánh Giá gọi mời
Bao nhiêu tội lỗi con rời tránh xa
Đối tượng duy nhất là Cha
Niềm vui Cứu độ món quà trao ban
Hồng ân Thánh Giá vô vàn
Tay ôm Thánh Giá chứa chan ân tình
Giêsu Chúa chịu đóng đinh
Đối tượng duy nhất trọn tình con yêu.

Cát Bụi – 11/08/2021