Điểm hẹn 7 & 8: Mẹ Maria và Thánh Giuse

ĐIỂM HẸN 7 – THÁNH MẪU MARIA

Điểm hẹn Thánh Mẫu Ma-ri
Suốt đời chiêm niệm thực thi Lời Ngài
Mẹ được Thiên Chúa an bài
Là Mẹ Con Chúa hình hài Giêsu
Là Mẹ Hội Thánh khiêm nhu
Mẹ Ki -tô hữu, nam tu nữ tỳ
Mẹ đẹp tuyệt mỹ nữ nhi
Mẫu gương khiêm hạ thực thi ý Ngài
Xin vâng Thánh ý đêm ngày
Theo con từng bước đường dài hiến dâng
Mẹ đẹp tuyệt thế mỹ nhân
Chuyên cần phục vụ xin vâng suốt đời

Ma-ri Mẹ đẹp tuyệt vời
Nguyện cầu chiêm ngắm Ngôi Lời con yêu
Ma-ri của lễ huyền siêu
Chu toàn thiên ý là điều ghi tâm
Mẹ yêu cuộc sống âm thầm
Tận tình phục vụ tận tâm yêu Ngài
Mẹ là Mẹ Đấng Thiên Sai
Mẹ đầy ơn phúc không ai sánh bì
Mẹ đem Lời Chúa gẫm suy
Trên đường Thánh Giá nữ tỳ tín trung
Mẹ theo chân Chúa đến cùng
Đồng công cứu chuộc khoan dung nhân hiền
Ma-ri vô nhiễm tội truyền
Mẹ đời tận hiến tinh tuyền thánh ân
Đời con nguyện ước hiến dâng
Dõi theo chân Mẹ xin vâng trọn đời.

 

THÁNH GIUSE

Giuse Cha Thánh thật thà
Giuse nhân đức nhất là lặng thinh
Cha nuôi con Chúa thiên đình
Là Đấng công chính tận tình hy sinh
Là Bạn Đức Nữ đồng trinh
Nữ tỳ trung tín đẹp xinh tuyệt trần
Giuse chăm chỉ chuyên cần
Giuse cần mẫn từ nhân dịu dàng
Không hề phiền trách thở than
Một vâng ý Chúa lòng tràn mến yêu
Vượt qua gian khó trăm chiều
Dưỡng nuôi Con Chúa là điều đáng ghi

Tin vào Lời Chúa sợ chi
Bảo vệ Đức Mẹ Hài Nhi an toàn
Trong ngoài Cha Thánh lo toan
Thánh ý Thiên Chúa hoàn toàn vâng nghe
Đoàn con khấn Thánh Giuse
Ngài luôn ban phúc chở che giữ gìn
Đoàn con dâng trót tâm tình
Tri ân cảm mến tôn vinh nguyện cầu
Lặng im chiêm ngắm thẳm sâu
Mầu nhiệm Cứu độ ngõ hầu kính tin
Giuse là Đấng giữ gìn
Chở che cho kẻ giữ mình đồng trinh
Nữ tu Dòng Mến khấn xin
Cha Thánh Bổn Mạng thương tình ân ban
Cho Dòng luôn được bình an
Tin Mừng loan báo mở mang Nước Trời.

 

ĐIỂM HẸN 8 – CHUỖI MÂN CÔI

Mân Côi chuỗi ngọc tuyệt vời
Lòng suy miệng đọc dâng lời kính tôn
Lời kinh của mọi tâm hồn
Tôn vinh Đức Mẹ càn khôn nhân hiền
Kính mừng con đọc triền miên
Mẹ đầy ơn phúc Mẹ hiền chúng sinh
Mỗi ngày dâng Mẹ lời kinh
Ca tụng Mẹ Thánh đẹp xinh rạng ngời
Ma-ri-a Mẹ tuyệt vời
Chuỗi kinh dâng Mẹ là lời Mân Côi
Kính mừng luôn mãi trên môi
Dâng Mẹ tràng chuỗi Môi Khôi thắm tình

Mân Côi suy niệm Thánh Kinh
Chiêm ngắm mầu nhiệm với kinh kính mừng
Lòng suy miệng đọc không ngừng
Lời kinh dâng Mẹ kính mừng yêu thương
Mẹ ơi trên mọi nẻo đường
Hạt VUI, hạt SÁNG, hạt THƯƠNG, hạt MỪNG
Tóm lược toàn bộ Tin Mừng
Cho con suy ngắm Tin Mừng bình an
Mân Côi ân phúc vô vàn
Con yêu mến Mẹ dâng ngàn lời kinh
Kho tàng Lời Chúa kính tin
Suy chiêm tôn kính khấn xin nguyện cầu
Mân Côi chuỗi ngọc nhiệm mầu
Từng lời sốt mến thẳm sâu tâm hồn.

Cát Bụi 12/08/2021