Điều tâm niệm

ĐIỀU TÂM NGUYỆN
Cảm nghiệm ngày Tĩnh tâm Hạt Đại Hải + Sóc Trăng

Đón nhận chia sẻ trao ban
Ơn lành của Chúa ngập tràn đời ta
Dù đời lắm nỗi phong ba
Vui tươi hoà nhã đậm đà tình thân.                                                    

Quan tâm thăm hỏi ân cần            
Tình người cao quý  vạn lần mến thương                                                  
Nghĩa cử đẹp nhất đời thường    
Sẽ còn giữ lại trên đường ta đi.     

Tương lai gian khó ngại gì           
Đồng hành có Chúa ai bì được đâu
Trung thành sớm tối nguyện cầu
Cho toàn nhân loại thương nhau trong đời                                             

Nhiệt tình đáp tiếng kêu mời          
Tham gia cộng tác không rời bước chân
Tình thần trách nhiệm góp phần    
Dựng xây Giáo Hội muôn phần đẹp tươi.

Vì hạnh phúc của mọi người           
Đón nhận ý Chúa nụ cười nở hoa   
Trong tình thương mến chan hoà 
Dâng điều tâm nguyện  lên toà cao sang. 

Đào Vân Hiền
Xuân Hoà, ngày 16/12/2023

Một vài hình ảnh ngày Tĩnh tâm: