ĐTC Phanxicô: Không thể giải quyết nghèo đói nếu không quan tâm đến môi trường

ĐTC Phanxicô: Không thể giải quyết nghèo đói nếu không quan tâm đến môi trường

Nhân Hội nghị về Hệ thống Lương thực diễn ra tại Roma trong những ngày vừa qua, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, cùng với Ủy ban Vatican về Covid-19 cho phổ biến một video, tập hợp những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đến cộng đồng quốc tế, để xóa bỏ nguyên nhân của nạn đói và bảo vệ nhân phẩm và hành tinh.

Ngọc Yến – Vatican News

Nội dung của video bao gồm các đoạn trích lấy từ các bài phát biểu của Đức Thánh Cha. Nhưng điều nổi bật trong đoạn video là sự linh hoạt làm cho người xem có cảm tưởng như là một bài diễn văn duy nhất, thể hiện sự nhất quán của Đức Thánh Cha trong việc giải quyết các nút thắt của một vấn đề phức tạp, như vấn đề về thay đổi hệ thống lương thực: Vào tháng 11/2014, tại trụ sở của Tổ chức Lương nông Thế giới (FAO), Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng “quyền có lương thực sẽ chỉ được đảm bảo nếu chúng ta quan tâm đến đối tượng thực sự của nó, đó là những người phải chịu hậu quả của nạn đói và suy dinh dưỡng”. Vào năm 2017, một lần nữa cũng tại trụ sở của Tổ chức Lương nông Thế giới ngài “đề xuất thay đổi lối sống, thay đổi cách sử dụng tài nguyên, tiêu chí sản xuất và cả trong việc tiêu dùng”.

Vì thế, đối với Đức Thánh Cha, “chỉ sản xuất lương thực thôi thì chưa đủ, nhưng điều cũng quan trọng là phải đảm bảo hệ thống lương thực bền vững và cung cấp chế độ ăn uống lành mạnh cho tất cả mọi người” (Sứ điệp Ngày Lương thực Thế giới 2020). Và trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 27/3/2019, ngài khẳng định: “Chết đói là một trong những cách tồi tệ nhất của việc bị tước bỏ nhân phẩm”. Ngài đặt câu hỏi: “Ngày nay, còn bao nhiêu người cha, người mẹ đi ngủ với nỗi lo lắng về bánh ăn ngày mai cho con cái?”.

Trong video Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, nghèo đói trên thế giới là vấn đề của tất cả mọi người, và cuộc chiến chống nghèo đói sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu thực sự nếu trong cuộc chiến này không bao gồm việc bảo vệ môi trường. Ngài còn nhấn mạnh thêm: Đặc biệt, cuộc chiến này sẽ không kết thúc, “nếu gia đình nhân loại còn có những người con riêng, những người có quá nhiều thức ăn, nhưng bên cạnh đó lại có rất nhiều người không có gì để ăn”.

Đoạn video kết thúc bằng những lời kêu gọi, trong đó Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “Những người anh em nghèo nhất của chúng ta và đất mẹ than thở về những thiệt hại và bất công mà chúng ta đã gây ra, và đòi hỏi chúng ta một lối sống khác. Họ yêu cầu chúng ta hoán cải, thay đổi con đường: chăm sóc cho cả trái đất, cho thiên nhiên” (Tiếp kiến thứ Tư 16/09/2020). Tiếp đến là lời nguyện như một cách mở rộng của Kinh Lạy Cha: Lạy Cha, xin ban cho chúng con và cho tất cả, ngày hôm nay có lương thực cần thiết. Và “lương thực” cũng là nước uống, thuốc men, nhà cửa, công việc… Cầu xin những gì cần thiết để sống. (Tiếp kiến thứ Tư 27/3/2019).

Cuối cùng là khẩu hiệu của Chiến dịch do Caritas phát động vào năm 2013, được trích từ bài giáo lý của Đức Thánh Cha vào tháng 12/2013: “Chỉ một gia đình nhân loại, thức ăn cho tất cả”.

Nguồn: W.Vatican News