Thơ: Được Chúa sai đi – Vân Hiền

Chúa chọn đúng bảy mươi hai
Môn đệ đi giảng được sai hai người
Mau vào tất cả các nơi
Các thành đến trước chính Người ghé qua

Cánh đồng lúa chín bao la
Xin chủ sai thợ đi ra gặt về
Thầy lo chu đáo mọi bề
Gạo tiền cơm áo không hề bận tâm

Biết rằng Thầy chọn không lầm
Như chiên giữa sói an tâm theo Thầy
Đừng mang bao bị dép giày
Dọc đường chào hỏi bỏ ngay từ đầu

Khi vào bất cứ nhà nào
Trước tiên hãy nói câu chào bình an
Nơi nào đáng hưởng bình an
Điều đó ở lại đầy tràn vui tươi

Bình an không đến với người
Thì sẽ trở lại về nơi nhà mình
Hoà đồng vui sống thân tình
Ăn uống những thức gia đình dọn cho

Làm thợ thì khỏi phải lo
Trả công cân xứng đắn đo ngại gì
Yếu đau chữa khỏi tức thì
Vào thành nhớ nói câu này cho dân

Triều đại Thiên Chúa đến gần
Mọi người đón nhận ân cần lắng nghe
Chúa luôn nâng đỡ chở che
Môn đệ cất bước ra đi an toàn

Theo chân Chúa đến trần gian
Hiến dâng mạng sống trao ban cứu đời
Thánh LUCA được gọi mời
Tông đồ Thánh Sử đem lời truyền ban

Giờ đây vui hưởng Thánh nhan
Cầu cho nhân thế biết loan Tin Mừng.

18.10.2021
Vân Hiền