Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Nhật 29 TN B

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (7)
XIN ƠN CHỮA LÀNH

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Sau một ngày với nhiều điều diễn ra trong cuộc sống chung quanh con: Biết bao đau thương, bất ổn của dịch bệnh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh, mối nguy hiểm dường như đang bao trùm nơi Tỉnh nhà của con, giờ phút cuối ngày hôm nay, con muốn ở lại bên Chúa để tìm sự  trầm lắng trước Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, xin sức mạnh từ Thánh Thể Chúa nâng đỡ và gìn giữ đức tin của con, cho con hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con xin chúc tụng, ngợi khen, thờ kính và cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa, trước tình hình dịch bệnh như vậy con thấy sẽ rất dễ làm lung lay niềm tin, con người sợ hãi không còn thấy sự hiện diện của Chúa ở đâu trên vũ trụ này. Chúa không quan tâm đến con người hay là Chúa muốn thử thách, Chúa bất lực hay không muốn cứu….dù có suy nghĩ như thế nào thì niềm tin vẫn dễ bị dao động và lung lay. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Vì đối với Chúa thì Chúa không cắt nghĩa như thế gian, không suy nghĩ như thế gian. Trái lại Chúa mời gọi con nhìn ngắm Thánh Giá Chúa, trên đó Chúa là Chúa mà còn chịu đóng đinh vì tội lỗi của con, Chúa đâu có tội vậy mà Chúa phải chết trên Thánh Giá. Lạy Chúa Giêsu, khi nào Chúa mới can thiệp? Phải chăng Chúa đang chờ đợi sự nỗ lực hết mình của con, cứ vững tin chèo chống trước phong ba bão táp của cuộc đời. Có bất lực thì con người mới cần đến Chúa, có đau khổ thì con người mới kêu xin Chúa. Lạy Chúa, Chúa hiện thân nơi những người bệnh tật ốm đau, khổ sầu, Chúa hiện thân nơi những chiến sĩ áo trắng để cứu chữa, Chúa hiện thân nơi những tấm lòng quảng đại cứu giúp trao ban chia sẻ yêu thương quên mình….mấy ai thấy Chúa và nhận ra Chúa chăng!!!. 

Lạy Chúa, trong lắng đọng từ thẳm sâu của tâm hồn, con tha thiết cầu nguyện cho đất nước của con đang trong cảnh khốn khó của dịch bệnh được mau qua đi, và hôm nay cũng là ngày lễ hướng về việc cầu nguyện xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt cùng xin ơn Chữa lành. Con cầu xin Chúa thương nhận lời cầu xin tha thiết của con cái Chúa đang ngày đêm tha thiết cậy trông Chúa. Xin Chúa cho những bệnh nhân nhiễm Covid được Chúa cứu chữa, cho những ai đã chết vì dịch bệnh được về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Con cũng nhớ đến hương hồn Đức Cha Emmanuel trong lần Giỗ thứ 11, xin Chúa ban thưởng Nước Trời cho Ngài  đồng thời xin Chúa nhớ tới quý chị và Ba Mẹ của con đã an nghỉ trong Chúa.

Và lạy Chúa nếu đẹp lòng Chúa, con cũng cầu xin Chúa cứu chữa con khỏi những bệnh tật ốm đau. Xin lòng thương xót Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse nâng đỡ con, gìn giữ người thân và chị em trong gia đình Hội dòng luôn được bình an, khỏi mọi sự dữ.Amen.

ST 17.10.2021
Ngân Hạ