Hành hương Đức Mẹ La Mã

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ

ĐV. Hiền

Đức Mẹ La Mã Vĩnh Long
Hành Hương cầu nguyện Hội dòng hiệp thông
Thánh lễ hiện diện thật đông
Ba Đoàn có bốn cha đồng tế đây

Nghe cha giảng lễ thật hay
Trang nghiêm sốt sắng kể ngay sự tình
Chuyện lạ về một tấm hình
Mẹ Hằng Cứu Giúp thương tình hiện ra

Mẹ thường cứu kẻ lạc xa
Tìm về bên Chúa là Cha nhân lành
Giáo dân đọc hát đồng thanh
Trang nghiêm sốt sắng ơn lành Chúa ban

Hội dòng cầu nguyện nài van
Mẹ Hằng Cứu Giúp bình an mọi người
Cho ai còn sống trên đời
Biết thờ phượng Chúa dâng lời ngợi ca

Chị em vui sống một nhà
Ơn gọi vững bước gần xa tận tình
Hăng say phục vụ quên mình
Đi làm nhân chứng Phục Sinh cho đời

Nguyện cầu Đức Mẹ Chúa Trời
Cứu giúp người thế sống nơi gian trần
Đoàn con cảm tạ tri ân
Trung Tâm Đức Mẹ Ân Nhân Hội Dòng

Cho chúng con được no lòng
Ra về vẫn nhớ đến trong lời cầu
Được nhìn tận mắt lần đầu
Để lại ấn tượng ảnh màu Mẹ yêu.