Hạt Bạc Liêu – Tĩnh tâm tháng 06

Hạt Bạc Liêu
Tĩnh tâm tháng 6 tại Họ đạo Khúc Tréo

Chủ đề: Hiệp thông giữa cộng đoàn với các ban ngành nơi đang thi hành mục vụ tông đồ

Ngoài những việc chính yếu của một ngày Tĩnh tâm tháng thông lệ như: Chầu Mình Thánh Chúa, dọn mình chết lành, nghe Cha sở chia sẻ theo chủ đề, Chị Tổng huấn đức và chia sẻ thông tin chung của Hội Dòng.
Nhân dịp đặt biệt này, Chị em trong Hạt Bạc Liêu tổ chức truy điệu Đức Cha Lambert – Đấng Sáng Lập sắp đến ngày lễ giỗ, mừng bổn mạng Chị Tổng Phụ trách trước thời gian và chia tay với hai em Tập viện sắp hết thời gian thực tập tông đồ.
Mến chúc chị em luôn an vui, mạnh khoẻ, thánh đức và nhiệt tâm trong sứ mạng Loan báo Tin mừng.

Khúc Tréo, 10/06/2023
Ban truyền thông Hội Dòng