Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế – Miền 1

ĐIỀU CẢM NHẬN

HH.MTGTT.CT MIỀN 1 – SÓC TRĂNG – NHÓM ĐẠI THÀNH – ĐẠI NGÃI

– Anh chị em Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế siêng năng tham dự thánh lễ, cầu nguyện trong các giờ đạo đức bình dân, trung thành và sốt sắng. Mỗi ngày đọc kinh đều đặn, đầy đủ.

Được ơn Chúa tác động nhờ lời chuyển cầu của Đấng Sáng Lập, giúp mỗi hội viên tích cực hăng say hơn trong việc nhà chúa, sẵn sàng đóng góp công sức, của cải vật chất tiền bạc tùy hoàn cảnh gia đình và khả năng chúa ban. Cuộc sống gia đình vui tươi, thuận thảo, hạnh phúc. Ơn gọi MTG giúp đời sống thiêng liêng gắn bó với Chúa nhiều hơn. Cảm nhận bản thân được đổi mới, hiền hòa hơn, chịu khó hơn, kiên nhẫn vác thánh giá , hy sinh, hãm mình, dễ tính, dễ chịu, chịu đựng, đón nhận vui vẻ, hài hòa hơn. Tích cực làm công tác tông đồ, nhiệt tình thăm viếng bệnh nhân, lương dân, tôn giáo bạn. Chia sẻ, nâng đỡ, ủi an, sẵn sàng, quảng đại cho đi khả năng, sức khỏe, thời giờ. Tâm tình dành cho Đấng Sáng Lập là lòng kính trọng, quý mến và biết ơn. Nhờ công đức cao quý để lại cho hội viên vững bước theo Chúa.

Nguyện cầu cho Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế luôn nối kết các hội viên trong ơn Chúa và tình thương mến, đem hạnh phúc và bình an cho mọi người.

1/3/2022
Vân Hiền.