Hiệp Thông nhờ Thánh Thể – Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (69)
Chủ đề: HIỆP THÔNG NHỜ THÁNH THỂ

Mỗi ngày có lễ nhà thờ
Tiếng chuông mời gọi Chúa chờ đợi đây
Thần lương nuôi sống hôm nay
Mọi người cần đến nơi này Chúa ban

Ơn thiêng tuôn đổ đầy tràn
Tâm hồn yêu mến nhận ngàn phúc ân
Chỉ cần ít nhất một lần
Đến với Thánh Thể được phần đầy dư

Cậy trông lòng Chúa nhân từ
Yêu thương nâng đỡ tẩy trừ bợn nhơ
Siêng năng đi lễ nhà thờ
Rước Mình Thánh Chúa hưởng nhờ no say

Hiệp thông với Chúa mỗi ngày
Hiệp Hành mọi giới dựng xây Nước Trời
Dù cho vật đổi sao dời
Chung lòng gắn bó suốt đời kết liên

Sức mạnh Thánh Thể nối liền
Mọi người hiện diện đến miền xa xôi
Lỗi lầm quyết chí đền bồi
Đường xưa lối cũ buông trôi giã từ

Nghe chuông không thể chần chừ
Sáng chiều đi lễ vui như được quà
Họ đạo hạnh phúc có cha
Giáo dân đi lễ gần xa vui nhiều

Vững tin vào Chúa bao nhiêu
Được điều ước nguyện như diều lên cao
Gia đình thuận thảo ngọt ngào
Họ đạo vui sống thắm bao la tình

Tình người tình Chúa đẹp xinh
Tin mừng loan báo hương kinh Hiệp Hành
Phận người nhỏ bé mong manh
Nhờ Thánh Thể Chúa an lành vui tươi.

28/3/2023
Vân Hiền