MTG tại thế – Hiệp thông trong kinh nguyện

HIỆP THÔNG TRONG KINH NGUYỆN

Chúa nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa, thúc bách chúng tôi là những hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế nhóm Mai Thành Sóc Trăng, ra đi đến vùng ngoại biên để cảm thông chia sẻ nỗi niềm của những người xung quanh.

Hôm nay, chúng tôi dừng chân tại Nhà Hưu Mến Thánh Giá Cần Thơ, nơi 12 Dì đang an dưỡng sau những tháng năm phục vụ vì tin yêu.

Đến thăm cộng đoàn với những khuôn mặt thân quen, gợi lên trong chúng tôi niềm thao thức dấn thân phục vụ, vì cánh đồng truyền giáo thật bao la.

Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, quý Dì đã cất bước theo Ngài trên lộ trình Thánh Giá và rảo bước khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị, từ các họ đạo hẻo lánh đến vùng sâu vùng xa đồng chua nước mặn để loan báo Tin Mừng. Quý Dì đã sống đời chứng tá qua nếp sống huynh đệ cộng đoàn, với những công tác mục vụ họ đạo, và sẵn sàng thưa vâng “Này con xin đến để thực thi ý Ngài”, hầu trở nên tấm bánh chấp nhận bẻ ra, làm no lòng mong đợi của bao người xung quanh.

Sau một đời hiến dâng phục vụ, khi cuộc đời xế bóng, tuổi đời chồng chất, sức lực hao mòn, quý Dì lại tiếp tục hiến tế cuộc đời trong âm thầm hy sinh với kinh nguyện tạ ơn.Chúng tôi xin hiệp thông với quý Dì trong lời cầu nguyện sớm chiều, xin ơn hoán cải cho tội nhân, xin cho lương dân được ơn đức tin, và xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chúc lành cho mọi sinh hoạt của giáo hội địa phương thân yêu.

Ước mong kinh nguyện hàng ngày của chúng ta nên như hương trầm tỏa bay trước Thiên Nhan, để mọi thành phần dân Chúa được hưởng ân lộc bởi trời, và muôn người vui hưởng hạnh phúc thái hòa, mong Tình Chúa tình người lên ngôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sóc Trăng ngày 11 tháng 4 năm 2021
1 hội viên Mai Thành ST