Họ đạo Tân Lập: Thánh lễ tạ ơn thành lập họ đạo và bổn mạng.

“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136)

Lúc 9 giờ 00, Họ đạo Tân Lập đã long trọng cử hành thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng họ đạo và kỉ niệm 120 năm thành lập họ đạo.

Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria đã gìn giữ họ đạo trong suốt 120 năm qua, với biết bao chặng đường gian khó và vất vả. Đây là cơ hội để mỗi giáo dân nhìn lại đời sống đức tin của mình để mỗi ngày thêm xác tín hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn và quyết tâm bước đi theo Chúa; dù đường đi hôm nay có khi hân hoan, lắm lúc sầu khổ nhưng vẫn xác tín như lời của thánh Phaolô nhắn nhủ với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca xưa kia, nay ngài muốn nói với mỗi người chúng ta rằng: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (1 Tx 5, 16-18). Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, về ân huệ Người đã thương ban, cám ơn người và biết ơn đời.

M. Quỳnh Ngọc