Tạ ơn Khấn Dòng 26.08.2016

Lễ tạ ơn Khấn Dòng 26.08.2016

Nhờ Hồng Ân Thiên Chúa, Hôm nay ngày 26/08/2016, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ hân hoan dâng lời Tạ Ơn Chúa cùng với 6 Chị em Tiên Khấn, 6 Chị em Vĩnh Khấn và 5 Chị em Ngân Khánh Khấn Dòng.

Với sự hiện diện của Đức Cha Stêphanô chủ tế, 86 Cha đồng tế và đông đảo Quý Sơ, Quý Thầy và Quý thân nhân, ân nhân xa gần là niềm vui và sự khích lệ lớn lao cho Chị em trên bước đường dâng hiến.

Trong lời huấn từ, Đức Cha đã gợi lại lịch sử thành lập và sự phát triển Tu Hội của những người yêu mến Thánh Giá, giúp cộng đoàn phụng vụ hiểu rõ hơn về Căn tính và Ơn gọi trong Hội Dòng Mến Thánh Giá. Ước mong mỗi Chị em cảm nhận được tình yêu Thánh giá Chúa Kitô theo gương Đấng Sáng Lập và tỏa lan tình yêu đó cho mọi người trên cánh đồng truyền giáo với tinh thần quảng đại và tràn đầy nhiệt huyết, cách riêng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này.Ban truyền thông
Hội dòng MTG Cần Thơ