Hội Dòng MTG Cần Thơ – 60 Năm Hồng Ân

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CẦN THƠ
60 Năm Hồng Ân

Trong lòng Giáo Hội địa phương
Việt Nam đất nước quê hương hữu tình
Cần Thơ Giáo phận nhỏ xinh
Dòng Mến Thánh Giá thành hình nơi đây

Hội dòng phát triển dựng xây
Sáu mươi năm phúc cao dầy Chúa ban
Tình yêu ân sủng vô vàn
Sáu mươi năm trọn đầy tràn hồng ân

Mừng ngày kỷ niệm xin dâng
Cảm tạ Tình Chúa tri ân tình người
Hội dòng tròn tuổi sáu mươi (1961 – 2021)
Hình thành phát triển con người đời tu

Bước theo sát Chúa Giê-Su
Hy sinh khổ chế khiêm nhu nguyện cầu
Như trong Thánh ý nhiệm mầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu gió sương

Gian nan thử thách dặm trường
Vui mừng hy vọng yêu thương chan hoà
Trong Tình Yêu Chúa bao la
Hội dòng cảm nhận đều là Hồng ân

Tình yêu Ân sủng vô ngần
In sâu dấu ấn tinh thần hiệp thông
Phó dâng cho Chúa quan phòng
“Gieo trong đau khổ” “gặt trong tiếng cười”

Kế thừa di sản tốt tươi
Quý vị tiền bối bao người tiên phong
Phát huy vun đắp Hội dòng
Viết tiếp trang sử trong vòng tay Cha

Tâm tình chúc tụng ngợi ca
Cảm tạ Tình Chúa bao là thương yêu
Tạ ơn Đức Mẹ vạn điều
Tri ân Thánh Cả với nhiều ân ban

Khắc ghi công đức vô vàn
Ân nhân quý mến chứa chan ân tình
Thân nhân góp nhặt hy sinh
Chị em gặp gỡ hành trình hiến dâng

Sáu mươi năm mãi tri ân
Lưu lại Kỷ yếu tinh thần vươn cao
Tâm tình nguyện ước mong sao
Tin Mừng được đến với bao con người

Hội dòng tròn tuổi sáu mươi
Cảm tạ Tình Chúa, tình người tri ân
Sáu mươi năm phúc vô ngần
Lời ca cảm tạ xin dâng trọn tình.

Cát Bụi