Khoá tập huấn 24.4.2021

Khoá tập huấn
về Đồng hành với giới trẻ trong đời sống gia đình

 

Nhận được thư mời của Ủy ban Giáo Dân – Gíáo Phận Cần Thơ về việc tổ chức huấn luyện cho Ban Điều Hành các Hội đoàn, Đoàn thể trong họ đạo thuộc Giáo Phận Cần Thơ ngày 24/4/2021.
7g30 sáng tất cả tham dự viên đã tề tựu đông đủ (420 người) tại Trung tâm Mục vụ. Riêng Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Cần Thơ có Ban điều hành Hiệp Hội gồm Anh Lương (trưởng miền I), Anh Yên (trưởng miền II), Chị Thành (trưởng miền III), Anh Hòa (Thư ký) và Ban điều hành một số nhóm: Cần Thơ, Tân Thạnh, Trung Hải, Hòa Thượng, Kinh Đức Bà,… cùng tham dự. Sau khi làm thủ tục đăng ký, tất cả tập trung vào hội trường trong bầu khí vui tươi, phấn khởi chào Cha Giám đốc, Cha phụ trách Ban Giáo dân.
Qua một ngày học hỏi với 6 chủ đề do các Cha hướng dẫn đầy sinh động, nên dù ít có thời gian nghỉ nhưng anh chị em vẫn hăng say lắng nghe, ghi chép.
Sau khóa học, đại diện mỗi đoàn thể lên chia sẻ cảm nhận của mình về những gì đã học. Anh Lương đại diện cho Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế nói lời cảm ơn quý Cha đã khai mở cho chúng con hiểu biết thêm về những đức tính nhân bản của người Kitô hữu là Trung thực, quảng đại, phục vụ và trách nhiệm, từ đó mỗi tham dự viên đều cảm nhận được những gì đã làm được và chưa được để mỗi ngày hoàn thiện mình hơn, nhất là trong vai trò người lãnh đạo các đoàn thể phải là gương sáng cho gia đình và các bạn trẻ trong xã hội ngày nay.

Tôma Hoà
(Thư Ký của Hiệp Hội)