Khoá thường huấn Phụ Trách Cộng Đoàn 2024

KHOÁ THƯỜNG HUẤN
QUÝ CHỊ PHỤ TRÁCH CỘNG ĐOÀN 2024

Chúng tôi gồm có 47 chị em và một người đồng hành. Trong đó có Ban Điều hành Hội dòng, các chị Phụ trách cộng đoàn, Ban Huấn luyện và một số chị em Khấn sinh cùng tham dự. Chúng tôi đã gặp nhau tại Nhà mẹ Hội dòng và làm việc với nhau trong ba ngày (từ 10-12/4/2024) với phương pháp NGHE – NHÌN – YÊU qua 5 chủ đề:

 1. Khác biệt về thế hệ và tuổi tác: thách đố và cơ hội.
 2. Chủ nghĩa cá nhân trong đời sống cộng đoàn tu trì: hiện tượng và nguyên nhân
 3. Hiện tượng Thiếu Tin Tưởng Nhau trong đời sống cộng đoàn: nguyên nhân và biểu hiện.
 4. Công nghệ thông tin, mạng xã hội có những tác động tiêu cực đến đời sống tu trì ở mức báo động.
 5. Những công cụ chính đáng người Phụ trách cộng đoàn cần áp dụng để điều hành cộng đoàn tốt hơn.

Khi bàn về sự khác biệt tuổi tác và thế hệ, chúng tôi nhận thấy có những thách đố mà người Phụ trách cộng đoàn phải đối diện. Nhưng đồng thời sự khác biệt này cũng là cơ hội khi chị em có thể bổ túc cho nhau.

Đời sống thánh hiến hiện nay đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi chủ nghĩa cá nhân trong các cộng đoàn tu trì. Đây là một thách đố với các Phụ trách cộng đoàn khi thực thi trách nhiệm.

Một số Phụ trách cộng đoàn đang gặp phải khó khăn vì những đổ vỡ trong đời sống huynh đệ do thiếu tin tưởng nhau.

Chúng tôi nhận thấy Công nghệ thông tin một mặt giúp cho người Phụ trách cộng đoàn có thể truyền tải thông tin nhanh chóng, cũng như giữa chị em với nhau; nhưng đồng thời để lại nhiều hậu quả báo động và cả những trường hợp đáng tiếc trong đời sống tu trì.

Chúng tôi đã dành giờ xác định những công cụ chính đáng để điều hành cộng đoàn và chúng tôi càng ý thức hơn việc cần thiết áp dụng hiệu quả những công cụ này để điều hành cộng đoàn.

Để chung tay với Ban lãnh đạo xây dựng Hội dòng, các Phụ trách cộng đoàn cùng quyết tâm:

 1. Điều hành cộng đoàn theo sát Hiến chương, Nội quy và định hướng nhiệm kỳ của Hội dòng.
 2. Điều hành cộng đoàn theo phong cách lãnh đạo phục vụ như Chúa Giêsu: làm gương sáng, phục vụ trong khiêm tốn.
 3. Cẩn mật; can đảm nhắc nhở khi cần thiết và sẵn sàng đối thoại trong yêu thương.
 4. Cộng đoàn thống nhất cách sử dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội sao cho hợp lý với đời sống tu trì.
 5. Làm việc có chương trình, kế hoạch rõ ràng và thực hiện như đã thống nhất.
 6. Tạo bầu khí yêu thương, bình an trong cộng đoàn, chăm lo đầy đủ nhu cầu vật chất chính đáng cho chị em, giữ giờ huynh đệ cộng đoàn.

Sóc Trăng 12/4/2024
Ban Truyền Thông Hội Dòng