Kỷ niệm Hồng Ân Tiên Khấn 28.8.2021

TẠ ƠN

(Kỷ niệm ngày Hồng Ân Tiên Khấn )

Cảm tạ tình Chúa bao la
Phụng – Quỳnh cất tiếng ngợi ca Danh Ngài
Đã thương tác tạo hình hài
Đến nay khôn lớn vẫn Ngài đỡ nâng
Đáp lời Chúa gọi con vâng
Con đây, lạy Chúa xin dâng cuộc đời.
Tám năm Lê Phụng đáp lời
Nguyễn Quỳnh cũng trọn sáu lời khấn xin

…..

Suốt đời con hứa trung trinh
Dù cho có lúc nghĩa tình phôi pha
Cúi xin Chúa hãy thứ tha
Khi con yếu đuối, ngã sa, bất toàn
Trải qua, bao nỗi thăng trầm
Buồn vui, sướng khổ âm thầm dâng lên
Khắc ghi lúc được xướng tên
                                         Nên bao trái ý đáp đền đáng chi…

…..

Con đây, Chúa hãy dẫn đi
Quãng đường phía trước con xin cậy Ngài
Đời con biết được ngắn dài
Phút giây hiện tại, xin Ngài giúp con
Cho con sống trọn lòng son
Mến yêu Linh đạo mà con tôn thờ
Nguyện cầu, khổ chế, tông đồ
Con nên nhân chứng, tông đồ Chúa yêu.

NQ Diễm Kiều ( Học viện)