Đoản khúc: Cha – Con

Đoản khúc

CHA!

Cha ơi! Con sợ
Sợ sóng gió trần gian
Sợ covid lan tràn
Cướp đi bao sinh mạng

Cha ơi! Con sợ
Sợ những chiếc xe tang
Chở bao nhiêu hàng
Nối đuôi chờ hoả táng

Cha ơi! Con sợ
Sợ cái chết
Không một vành khăn tang
Và sau đó
Chỉ còn là nắm tro tàn

CON!

Con ơi! Đừng sợ
Con có nhớ Cha là thợ
Nắn lên hình hài con đây
Cha chăm sóc con từng phút giây

Con ơi!  đừng sợ
Bao người chết nằm chờ
Mọi người cứ ngỡ
Họ bơ vơ

Con ơi! Con có biết
Cha tha thiết đứng chờ
Đón họ để họ khỏi bơ vơ
Con đừng có lo sợ
Con cũng đừng có chần chờ

   Và hãy nhớ
   Sẽ đến giờ
   Cha cũng đưa con về chốn ước mơ.

Mùa dịch 28 / 08 / 2021
Phương Na……..