Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5 MC Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5 MC Năm B

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trước ngưỡng cửa cuộc tử nạn và tôn vinh của Đức Giêsu, Hội thánh muốn giúp chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu đã trở nên như hạt lúa mì bị chết đi để sinh nhiều hạt khác. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

  1. Đức Giêsu đã dạy: nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình/ Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội thánh trong lòng thế giới/ không khép kín để tự vệ/ nhưng sẵn sàng dấn thân phục vụ mọi người.
  2. Đức Giêsu đã dạy: “Khi Tôi được treo lên, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các thủ lãnh trên thế giới đừng ai từ chối hoặc chống lại công trình cứu độ do tình thương của Chúa.
  3. Đức Giêsu đã dạy: “Hạt lúa có chết đi, thì mới sinh được nhiều hạt khác”/ Chúng ta cầu xin Chúa cho những người tàn tật ốm đau, già yếu, bị tù đày/ biết dùng đau khổ mình đang chịu để sinh ích lợi cho nhiều người khác.
  4. Đức Giêsu đã dạy: “Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ được ở đó”/ Chúng ta cầu xin cho anh chị em trong họ đạo chúng ta biết noi gương phục vụ của Chúa/ để luôn quan tâm chu toàn mọi trách nhiệm của mình trong gia đình, trong họ đạo và trong xã hội.

Chủ tế: Lạy Đức Giêsu, Chúa đã hy sinh mạng sống để chúng con được sống thật. Xin Chúa đánh tan thói ích kỷ, sợ khó, và nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con, để chúng con trở thành môn đệ thực sự của Chúa, biết sẵn sàng hy sinh phục vụ mọi người chung quanh chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 Trích dẫn: sách lời nguyện cho mọi người.

M. Nguyễn Quỳnh Ái Hua