Lời Nguyện Tín Hữu ( Lễ Thánh Giuse 19/3)

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Giuse đã được Thiên Chúa trao cho sứ mạng làm Cha Nuôi Đấng Cứu Thế và bảo vệ gia đình Nazareth. Bằng lòng tin mạnh mẽ, Ngài hết lòng cộng tác với ơn Chúa để chu toàn trọn vẹn sứ mạng này. Trong tâm tình yêu mến và nhờ lời cầu bầu của ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

    1. Thánh Giuse luôn yêu thương, giữ gìn Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các giám mục và linh mục/ luôn biết lắng nghe và thực thi ý Chúa, để nhờ đời sống gương mẫu, các ngài củng cố đức tin cho đoàn chiên Chúa ngày càng vững mạnh hơn.

   2. “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những bậc cha mẹ trong các gia đình Công Giáo, biết noi gương Thánh Cả, sống thầm lặng, khiêm tốn lắng nghe thánh ý Chúa, dưỡng nuôi và giáo dục con cái sống theo Lời Chúa dạy.

  3. “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai nhận thánh Giuse làm bổn mạng, đặc biệt cho những ai đang sống trong Linh đạo Mến Thánh Giá luôn biết đọc ra và sống thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của thế giới hôm nay.

  4. “Mặc dầu không có gì để trông cậy, Giuse vẫn trông cậy và vững tin, bởi vậy, Giuse được kể là người công chính”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn vững vàng bước đi trong đêm tối của đức tin, và luôn vâng theo thánh ý Chúa trong từng hoàn cảnh cuộc đời, chuyên chăm với bổn phận hằng ngày, để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa luôn quan phòng và tiền định mọi sự. Xin biến đổi chúng con và giúp chúng con biết noi gương thầm lặng của Thánh Giuse, biết quên mình mà dấn thân phụng sự Chúa và hết lòng vì tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

                                                              M. Nguyễn Quỳnh Ái Hua