Lời Nguyện Tín Hữu ( Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/9)

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Thánh giá là biểu chứng tình yêu vô biên của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại, và cũng là dấu chỉ vinh quang của người Kitô hữu. Trong niềm tin tưởng, phó thác và cậy trông Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. “Người hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các Đức Giám Mục, Linh Mục trong Hội thánh luôn trở nên giống Chúa Kitô: Sống tình yêu tự hủy mình vâng phục thánh ý Chúa Cha, và tận hiến đời mình để phục vụ nhân loại, nên dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa giữa thế gian.
  2. “Loan báo Tin Mừng là sứ mạng của Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa, luôn ý thức trong khi thi hành sứ mạng rao giảng một Đức Kitô Khổ Nạn – Phục Sinh, cũng biết phó thác cho Chúa mọi vất vả lo âu, vì Chúa chăm sóc chúng ta.
  3. “Đức Kitô đã đón nhận Thập Giá để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đau khổ vì đại dịch Covid-19, tìm được an ủi nơi tình yêu thương xót của Chúa, với niềm xác tín: Qua Thập Giá tới vinh quang.
  4. “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý nữ tu Dòng Mến Thánh Giá mừng lễ Tước hiệu Dòng hôm nay, được luôn say mến Đấng Chịu- Đóng – Đinh, hân hoan bước theo con đường tình yêu này, để ngày càng sống xứng đáng và hiểu được ý nghĩa của việc vác thập giá, để sẵn sàng vác thập giá của mình, của tha nhân mà bước theo Chúa, hầu đạt tới vinh quang đời đời.

Chủ tếLạy Chúa Giêsu-Kitô đóng đinh, nhờ vâng phục thánh ý Chúa Cha mà Thánh Giá Chúa đã trở thành dấu chỉ mang lại ơn cứu độ cho tất cả những người tin. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá đời mình trong niềm tin-cậy-mến, hầu hưởng phúc vinh quang với Người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

M. NQ Ái Hua