Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay bước vào Tuần Thánh, Hội thánh mời gọi các Kitô hữu bước theo Đức Giêsu trên đường thập giá, để được phục sinh với Người trong cuộc sống mới. Chúng ta hãy tha thiết nguyện xin :

  1. Đức Giêsu đã khải hoàn vào thành Giêrusalem không phải để biểu dương uy quyền/ mà là để bày tỏ lòng yêu thương và nhân lành/ Xin cho các vị chủ chăn trong Hội thánh/ biết noi gương Người để phục vụ mọi người trong khiêm tốn và hiền lành.
  2. Đức Giêsu đã đến trần gian không phải để thống trị/ nhưng để phục vụ mọi người/ Xin cho các vị có chức quyền trong xã hội/ biết lo cho công ích và quan tâm giúp đỡ mọi người.
  3. Đức Giêsu đã phục vụ mọi người cho đến chết và chết trên thập giá/ Xin cho tất cả những ai đang phải đau khổ trong tâm hồn hay thể xác/ vì đã phục vụ mọi người / được luôn can đảm và vững tin nơi tình thương cứu độ của Thiên Chúa.
  4. Đức Giêsu đã chịu chết và sống lại để đem hạnh phúc thật cho mọi người  Xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta đừng bao giờ trở nên gánh nặng và thập giá cho anh chị em mình.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Đức Giêsu Con Chúa phải đi qua đường thập giá mới vào được vinh quang. Xin cho mỗi người chúng con luôn noi theo đường lối của Người, để làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Lời Nguyện Cho Mọi Người