Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B

Lời Nguyện Chung

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã quy tụ tất cả chúng ta trong tình yêu của Người qua Đức Giêsu Kitô. Với lòng biết ơn và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh có sứ mạng kêu gọi mọi người yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Xin cho các vị Mục tử trong Hội Thánh tận tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời giáo huấn và gương sáng của mình.

2. Thiên Chúa là tình yêu, chính Người đã yêu thương chúng ta trước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang rơi vào cảnh khó khăn thiếu thốn hay gặp khủng hoảng trong cuộc sống, luôn cảm nghiệm được tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, qua sự đồng cảm sẻ chia của những người chung quanh, để từ đó họ sống vững tin và phó thác hơn vào tình yêu của Thiên Chúa.

3. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống trong ơn gọi tu trì, luôn cảm nghiệm được tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, để luôn biết sống trung tín, quảng đại, hy sinh giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật. Xin Chúa thương giúp họ kiên tâm bền đổ noi theo gương Chúa, yêu thương, và can đảm làm chứng cho Tin Mừng phục sinh trong thời đại hôm nay.

4. “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn ý thức sống theo gương khiêm tốn phục vụ của Chúa, vượt qua mọi kỳ thị, thành kiến, để góp phần xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh, là Cha rất nhân từ, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, và xin ban Thánh Thần tình yêu  của Chúa  hiện diện trong lòng chúng con,  để giúp chúng con luôn sống bác ái, chia sẻ, yêu thương như giới răn yêu thương Của Chúa, hầu ngày càng trở nên người con yêu dấu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời nguyện cho mọi người