Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 06/05/2021⏰

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️

Con khẽ mở mắt đón chào ngày mới mà Chúa Cha ban tặng. Con đón nhận và cảm tạ ngày sống mới. Hôm nay, Chúa Giê-su có một lời mời gọi mới dành cho con: “Hãy ở lại trong tình yêu của Ta”. Con chú tâm lắng nghe mọi cử chỉ yêu thương của Chúa đối với con, và cầu xin ân sủng Chúa, để con biết cách đáp trả tình yêu của Ngài, ở lại trong Ngài. Nguyện xin dâng những lời cầu nguyện, công việc, những đau khổ và niềm vui của con ngày hôm nay cho những người có trách nhiệm với thế giới tài chính, để cùng với các chính phủ, họ bảo vệ công dân, đặc biệt là những người cần nó nhất. Lạy Cha chúng con……

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your eyes to the new day that God gives you. Welcome it and thank it. Jesus has a new invitation for you today: “Remain in my love.” Be attentive during the day to all the Lord’s gestures of love with you, and ask him for the grace to know how to correspond to his love, remaining in him. Offer your prayers, works, sufferings and joys today for those responsible for the financial world, so that, together with governments, they protect citizens, especially those who need it most. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con tạm gác lại mọi công việc để ở với Chúa trong giây lát. Ngài rất vui, về những gì ở lại trong ngày sống của con cho đến giờ này. Con suy niệm với ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng: “Tất cả những ai làm việc theo những cách khác nhau trong kinh tế và tài chính đều được kêu gọi đưa ra những lựa chọn có lợi cho phúc lợi xã hội và kinh tế của toàn thể nhân loại, dâng hiến cho tất cả mọi người cơ hội để thực hiện phát triển.” Con đóng góp như thế nào bằng công việc của mình cho sự phát triển của những người xung quanh? Con nhắc lại mục đích của mình trong ngày sống và quay lại với công việc của con trong hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause your day to be with the Lord for a moment. He is grateful for what has been lived up to in your life so far. Reflect with the words of the Pope: “All those who act in different ways in the economy and in finance are called to make choices that favor the social and economic well-being of all humanity, offering to all the opportunity to carry out their own development.” How do you contribute, with your actions, to the development of those around you? Recall your purpose for the day and get back to your tasks of the day.

 ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Con tìm một nơi yên tĩnh, dừng lại để quan sát những người mà con đã gặp gỡ trong ngày hôm nay. Con có tha thiết muốn đối xử thân tình, đặc biệt với những người mà con gặp khó khăn nhất trong việc cư xử với họ không? Con đã bao giờ dừng lại để nhìn thấy mặt tươi sáng của họ và con đã học được điều gì từ họ chưa? Đức Giáo Hoàng dạy chúng con rằng sự lơ là trong việc vun đắp và duy trì mối quan hệ đúng mực với người thân cận sẽ phá hủy mối quan hệ nội tâm của con với chính bản thân mình, với tha nhân, với Thiên Chúa và với thế giới. Có điều gì con cần xin ơn tha thứ của Chúa chăng? Con ghi lại những điều con có thể cải thiện vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place, stop to observe the people who passed through your day. Did you insist on cordial treatment, especially with the ones whom you have the most difficulties? Did you ever stop to see the bright side of him or her and what you can learn from him or her? The Pope teaches us that neglect to cultivate and maintain a proper relationship with the neighbor destroys my inner relationship with myself, with others, with God and with the earth. Ask for forgiveness if you feel the need and take note of where you can improve for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.