Thơ: Lòng thương cảm – Vân Hiền

LÒNG THƯƠNG CẢM

Cảm thương quý chị cao niên
Âm thầm cầu nguyện cần siêng sớm chiều
Hội dòng mong ước bao điều
Chúa ban như ý xin nhiêu cho nhiều
Vững tin phó thác dám liều
Cậy trông nơi Đấng cao siêu vô hình
Dòng Mến Thánh Giá trọn tình
Mến yêu Đấng chịu đóng đinh thập hình
Quý chị nhiều bệnh hy sinh
Chân tay đau nhức dâng kinh nguyện cầu
Tuổi đời còn được bao lâu
Thời giờ quý nhất lo âu không còn
Hiệp thông kinh nguyện cho tròn
Đêm về yên giấc ngủ ngon an lành
Sáng mai thức dậy đồng thanh
Dâng lời cảm tạ lòng thành tri ân
Thể dục cho khỏe tay chân
Hít thở khí mới nhiều lần rất hay
Chuỗi lần cầm sẵn trong tay
Lâm râm kinh hạt mỗi ngày Chúa cho
Chúa cho thì đỡ phải lo
Hằng ngày lương thực đủ no dư đầy
Tâm tình gửi lại nơi đây
                                                                 Cảm thương quý chị hôm nay suốt đời.

11.10.2021
Vân Hiền