Múa: Bài ca dâng Mẹ – Tiền Tập + Thanh Tuyển

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ
DÂNG HOA KÍNH MẸ KẾT THÚC THÁNG HOA 2021

Ban truyền thông
HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ