Năm sự SÁNG

1. Đời công khai bắt đầu phép rửa
Sông Gio – đan đón Đấng Thiên Sai
Cho con xứng đáng từ nay
Là con cái Chúa hăng say lên đường

2. Chúa cùng Mẹ đến mừng tiệc cưới
Biến nước thành rượu mới thật ngon
Cho con tin tưởng vững vàng
Vào quyền năng Chúa sẵn sàng ra khơi

3. Nơi trần thế Nước Trời rao giảng
Kêu gọi người sám hối trở về
Cho con đổi mới mọi bề
Tin Mừng đón nhận không hề thoái lui

4. Chúa Giê-su biến hình trên núi
Phút giây này ngắn ngủi biết bao
Lắng nghe Lời Chúa ngọt ngào
Thực thi ý Chúa mong sao vẹn toàn

5. Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể
Mình Máu Ngài lương thực trường tồn
Siêng năng rước Chúa vào lòng
Để được kết hiệp ước mong mỗi ngày.

Tháng 5/2022
Vân Hiền