Nhờ Mẹ đến với Chúa – Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (71)
Chủ đề: NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tháng 5 kính Đức Mẹ đã về, gia đình họ đạo rước Đức Mẹ đến đọc kinh lần chuỗi theo mỗi khu xóm. Chiều tối, công việc nhà ổn định, bao lời kinh tiếng hát vang lên nhịp nhàng với tâm tình yêu mến thật sốt sắng. Người lớn, trẻ con rủ nhau đi lần lượt khắp khu xóm mỗi ngày 4 gia đình cho kịp trong tháng. Lạy Chúa, ai cũng muốn nhận được ơn lành Chúa ban nhờ ơn Mẹ Maria. Nhờ Mẹ và qua Mẹ, chúng con đến với Chúa để dâng lên tâm tình cảm tạ, chúc tụng, tôn vinh bằng những lời kinh đơn sơ, khiêm tốn, chân thành. Chắc chắn Mẹ sẽ mỉm cười và chuyển cầu cho chúng con.

Lạy Chúa, xin Chúa nhận lời Đức Mẹ chuyển cầu mà ban cho chúng con những ơn cần thiết cho gia đình họ đạo, cho tất cả mọi người hiệp lời cầu nguyện với tràng chuỗi mân côi mỗi ngày suốt tháng 5 này. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa luôn thương yêu từng người chúng con. Xin cho chúng con trung thành thờ phượng Chúa đến hơi thở cuối đời. Xin chúc lành cho mọi người đêm nay giấc ngủ ngon trong tay Chúa và Mẹ Maria. Amen.

Vân Hiền