Nhớ về Chị !!! Giỗ 10 năm Chị M. Dorothée

 

NHỚ VỀ CHỊ

Ngày giỗ chị mười năm em còn nhớ
Lần cuối cùng gặp chị ở nơi xa
Đi tĩnh tâm thăm hỏi chuyện quê nhà
Lời nhắn gởi đó là xin cầu nguyện

Mười năm rồi chị không còn hiện diện
Nhớ từng lời dâng kinh nguyện thiết tha
Cầu Chúa thương thanh luyện lượng hải hà
Điều thiếu sót xin bỏ qua tẩy xóa

“Nhớ cầu nguyện cho chị” ấn tượng quá
Em nhớ hoài trong tất cả lời kinh
Dâng mỗi ngày việc nhỏ bé hy sinh
Cầu cho chị hưởng thiên đình vinh phúc

Em vẫn nhớ suốt đời trong mọi lúc
Kỷ niệm này như điệp khúc tình yêu
Nhắc nhở em thực hiện biết bao điều
Tìm ý Chúa sẽ được nhiều công đức

Chị đi rồi nhưng vẫn còn thao thức
Mong cho người còn tiếp sức bền tâm
 Dám xông pha phục vụ trong âm thầm
Để đưa dẫn người mê lầm lạc bước

Chúa gọi về, chị dọn đường đi trước
Rồi mỗi người sẽ tiếp bước theo sau
Hy vọng ngày nào đó sẽ gặp nhau
Trên thiên quốc bước vào quê hằng sống.

28/8/2022
Vân Hiền