Ở lại với con!

Ở LẠI VỚI CON!

 

Ở LẠI VỚI CON!

Sáng tác: Linh mục Nguyễn Hùng Cường

Ở lại với con, Chúa ơi..! Ở lại… với con

Ngoài kia đêm xuống! bóng tối đã về!
Hồn con lo lắng! xao xuyến tứ bề
Chúa ơi..!
Con nào biết, trông cậy vào ai…

Ở lại với con, Chúa ơi..! Ở lại… với con
Màn đêm u tối, không ánh sao mờ!
Tìm đâu cho thấy! một chốn nương nhờ!
Chúa ơi..!
Con chỉ biết! trông cậy Chúa thôi..!

Đêm năm canh! con cầu khấn Chúa!

Ngày sáu khắc! con kêu danh Ngài!
Xin Ngài..! đừng lánh xa con
Xin Ngài..! đừng chối từ con
Nhưng đoái thương!
Để tai nghe tiếng con van nài…

Ở lại với con, Chúa ơi! Ở lại với con

Làm thân lữ khách, nơi chốn quê người!
Buồn thương nhung nhớ,
che lấp tiếng cười
Chúa ơi! Xin Ngài hãy… ở lại với con

Ở lại với con, Chúa ơi..! Ở lại… với con

Màn đêm u tối, không ánh sao mờ!
Tìm đâu cho thấy! một chốn nương nhờ!
Chúa ơi..!
Con chỉ biết! trông cậy Chúa thôi..!

Đêm năm canh! con cầu khấn Chúa!

Ngày sáu khắc! con kêu danh Ngài!
Xin Ngài..! đừng lánh xa con
Xin Ngài..! đừng chối từ con
Nhưng đoái thương!
Để tai nghe tiếng con van nài…

Ở lại với con, Chúa ơi..! Ở lại..với con

Làm thân lữ khách, nơi chốn quê người!
Buồn thương nhung nhớ!
Che lấp.. tiếng.. cười
Chúa ơi..! Xin Ngài hãy… ở lại… với… con

Làm thân lữ khách, nơi chốn quê người!

Buồn thương nhung nhớ!
Che lấp… tiếng… cười
Chúa ơi..! Xin Ngài hãy… ở lại… với… con.