Suy niệm bên CGS Thánh Thể. Thứ Bảy Tuần 5 PS

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (53)
Chủ đề: VIỆC LÀNH PHƯỚC ĐỨC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giây phút cuối ngày con đến với Chúa, xin dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Chúa cho con có nhiều cơ hội và thời giờ để làm việc lành phúc đức là kho tàng quý báu đem theo về đời sau.

Lạy Chúa, có rất nhiều người làm việc thờ phượng Chúa trung thành mỗi ngày, đóng góp công sức cho họ đạo tích cực hăng say, không kể thời gian, sẵn sàng bất cứ lúc nào họ đạo cần tới. Để khích lệ tinh thần, nên họ đạo muốn dành nhiều quà cho những người ưu tú đó. Thế nhưng họ đã trả lời mạnh dạn thẳng thắn chân thành là chúng con muốn nhận quà nào đem theo về đời sau thôi. Còn của cải vật chất đời này không đem theo được. Chỉ có việc lành phước đức, tình nghĩa cao quý sẽ còn giữ mãi khi kết thúc cuộc đời về với Chúa và còn ở lại trong tâm hồn mọi người. Lạy Chúa, sống ở đời được bao lâu, mà không lo cho hạnh phúc đời sau thì có nghĩa gì. Nếu chỉ tìm cho mình lợi lộc đời này thôi thì không có gì đem theo về đời sau được. Cho nhau một lời cầu nguyện, một kinh kính mừng, một chuỗi mân côi, một việc lành phước đức, một việc hy sinh bác ái, là món quà quý nhất dành tặng cho nhau trong suốt đời người. Chúa sẽ thưởng công bội hậu cho từng người tùy theo mỗi ngày biết sống cho Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa cho con nhận ra giá trị của cuộc đời chóng qua này. Xin Chúa cho mọi người trung thành làm việc lành phước đức để mai sau được Chúa ân thưởng bội hậu trên quê trời. Amen.

21/5/2022
Vân Hiền