Suy Niệm Lời Chúa, Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh (01/04/2024)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu