Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba 03/01/2023

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu